פרטים אישיים

שם מלא

דנה שילר

תאריך יום הולדת 11 - 18