• Maytal Leshem הצטרף לברטר לפני 3 חודשים, 2 שבועות