• Maytal Leshem הצטרף לברטר לפני 5 חודשים, 3 שבועות