• Sapir Rahamim הצטרף לברטר לפני 4 חודשים, 4 שבועות