• Sapir Rahamim הצטרף לברטר לפני 5 חודשים, 2 שבועות